ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI
Ryszard i Witold Góralczyk

O FIRMIE:
SPECJALIZACJA: Pielęgnowanie drzew i krzewów

PONADTO:
- projekty techniczne zieleni
- inwentaryzacje i ekspertyzy dendrologiczne
- nadzorowanie robót

POTENCJAŁ KADROWO - TECHNICZNY:
- doświadczeni technicy ogrodnicy pielęgnujący drzewa
- inżynierowie ogrodnicy, leśnicy i architekci krajobrazu
wykonujący projekty
- środki transportu, rębaki, frezarki do pni

Firma legitymuje się referencjami wystawionymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz przez urzędy miast i gmin województwa śląskiego.

43-229 Pszczyna-Ćwiklice
ul. Sosnkowskiego 13

tel. (32) 211 22 07, fax (32) 449 02 08
tel. 0 602 32 90 39, 0 604 43 14 10